autokolergruppen.dk

– Alt fra gulvafslibning til mobilcovers

Home - Category: rottebekæmpelse

Category: rottebekæmpelse

Du har pligt til at bekæmpe rotter

Posted on September 7, 2020 in rottebekæmpelse

Som hus eller sommerhusejer har du pligt til at sikre at dine kloakker er i orden og at du ikke har rotter på din ejendom. Du skal kontakte din kommune som gratis vil sende en skadedyrsbekæmper ud. Er du i tvivl om vigtigheden kan du slå den sorte død op. Pesten som i det mørke middelalder slog omkring 100 mio. mennesker ihjel.

Det var rotterne der spredte pesten fra menneske til menneske hvilke de ikke på det tidspunkt havde viden om. Det er vi i dag og udover den sundhedsmæssige risiko har rotterne også en forkærlighed for elektriske installationer og ledninger som de nemt med deres sylespidse kan bide over. De udgør derfor også en betydelig brandrisiko. Du kan læse mere her https://k9skadedyrservice.dk/.

Forebyg uvedkommen besøg

Selvom det er umuligt fuldstændig at undgå at få besøg, er der stadig flere ting du som husejer kan gøre for at mindske rotternes lyst og muligheder for at flytte ind.

En af dem er at sikre at din kloak ikke har et hul, hvor rotterne kan komme ind. Du vil kunne lugte det hvis du har. Du må ikke selv undersøge det, men skal kontakte en kloakmester der laver en TV-inspektion. Finder han ud af at der er et hul og du har fået rotter, vil han lukke hullet og du skal kontakte kommunen. Når du nu har besøg af en kloakmester, så få ham til at sætte et filter på den del af kloakken der fører op til din bolig. Dermed sikre du dig at du ikke kan få rottebesøg af den vej.

Husk også at gennemgå din bolig. Både oppe og nede. Rotter kan komme ind af selv det mindste hul og de kan klatre op af selv den stejleste og glatteste væg. Du kan evt. sætte insektnet op. Derved mindsker du også muligheden for at få besøg af hvepse.