autokolergruppen.dk

– Alt fra gulvafslibning til mobilcovers

Home - alkoholbehandling - Minnesotabehandling – den bedste behandling af alkoholmisbrug

Minnesotabehandling – den bedste behandling af alkoholmisbrug

Posted on September 14, 2018 in alkoholbehandling

Minnesotabehandling vurderes af mange eksperter, som den allerbedste metode til behandling af alkoholmisbrug.

Baggrunden for Minnesotamodellen

Minnesotabehandlingen er en alkoholbehandlingsform, som blev udviklet i USA i staten Minnesota tilbage i 1948. Derfor har behandlingsformen fået navnet Minnesota-modellen. På dette tidspunkt var de to selvejende institutioner, som hed Pioneer House og Hazelden, samt statshospitalet, Wilmar State Hospital, der uafhængigt af hinanden, udviklede en alkoholbehandling, som var opbygget efter et 12 trinsprogram, som blev udbredt af foreningen Anonyme alkoholikere (AA).

Modellen er nu baseret på et 6 trinsprogram.

Behandlingsformen 

Selve modellen er baseret på et samarbejde mellem misbrugeren, en sundhedsfaglig person og en ædru alkoholikere, og Minnesotamodellen anser alkoholisme som en sygdom, der påvirker hele misbrugerens familie. En af de vigtigste faktorer i behandlingen er, at det foregår inden for et terapeutisk miljø med uddannede personale, ædru alkoholikere, som forestår, og som leder selve behandlingen. 

Et andet væsenligt element i Minnesotabehandlingen er at misbrugeren befinder sig i trygge rammer, hvor der er mulighed for, at misbrugeren kan tale frit helt uden fordømmelse eller manglende forståelse.

STEP 1

I det første step der brydes patientens benægtelse af problemets omfang, så arbejdet mellem terapeuten og patient kan påbegynde.

STEP 2

I step to får patienten i løbet ganske kort tid og under de helt rette omstændigheder tilført et fornyet håb og motivation for at leve et godt liv. 

STEP 3

I det tredje step hjælpes patienten nu til at finde frem til sine helt egne ressourcer, til at kunne forholde sig til sygdommen på en konstruktiv måde og derved tilvælge et liv i ædrulighed helt uden brug af alkohol eller andre rusmidler. 

STEP 4

I det fjerde step arbejdes der nu med patientens livsholdning og derfor også værdigrundlag.

STEP 5

I det femte step stilles patienten nu overfor følgende to valg:

– At drikke alkohol og få et dårligt liv.

– At droppe alkoholen og få et godt liv.

STEP 6

I det sjette og sidste step, så oplever patienten nu, at adfærden er markant ændret. Og det er også i det sidste step, at patienten oplever, at de nu har fundet dem selv, og derfor også har fået deres egen frie vilje og det gode liv tilbage gennem Minnesotabehandlingen.